Relatie en Depressie
Lezen is vrij, voor het grootste gedeelte van dit forum.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Activeer je lidmaatschap via de mail die je krijgt en log in.

Relatie en Depressie

Depressief of een depressie? Voor ieder, die hiermee te maken krijgt.Wat voor depressie dan ook.
 
IndexIndex  PortalPortal  FAQFAQ  RegistrerenRegistreren  InloggenInloggen  

Deel | 
 

 Persoonlijkheidsorganisaties

Ga naar beneden 
AuteurBericht
FredAantal berichten : 158
Leeftijd : 71
Woonplaats : Bovenkarspel
Registration date : 14-01-09

BerichtOnderwerp: Persoonlijkheidsorganisaties   19/2/2009, 13:18

De mate waarin mensen kunnen disfunctioneren loopt uiteen. Men onderscheidt een gezond functioneringsniveau, een neurotisch niveau, een borderline niveau en een psychotisch niveau
Met die begrippen worden dus geen specifieke stoornissen aangegeven zoals depressie, eetstoornis, angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis, maar de mate van ernst van disfunctioneren
In het volgende worden een aantal persoonlijkheidsorganisaties of structuren onderscheiden.
Met name de neurotische persoonlijkheidsorganisatie, de borderline persoonlijkheidsorganisatie en de psychotische persoonlijkheidsorganisatie.

Bron voor de postings is de publicatie "Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek" onder redactie van E.H.M. Eurlings-Bontekoe en W.M. Snellen. Swets & Zeitlinger tweede druk 2004, 452 pag.

De neurotische persoonlijkheidsorganisatie.
De neurotische persoonlijkheidsorganisatie is de meest gunstige in vergelijk met de psychotische en de borderlineorganisatie. In tegenstelling tot een borderline en psychotische persoonlijkheidsorganisatie of structuur is er bij de neurotische persoonlijkheid geen sprake van een defect of een tekort in de op zich intacte persoonlijkheidsstructuur, maar ‘slechts” sprake van een (onbewust) innerlijk conflict.
M.a.w. de realiteitstoestsing is in tact (er zijn geen wanen en hallucinaties), er wordt geen gebruik gemaakt van primitieve maar van rijpe afweermechanismen en er is geen sprake van identiteitsdiffusie.

Kenmerkend zijn de volgende punten:
1. Iemand met een neurotische persoonlijkheidsorganisatie beleeft zichzelf als een geheel, met zowel goede als minder goede kanten en ook de ander wordt beleefd als iemand met zowel
gunstige als ongunstige eigenschappen.
2. De afweermechanismen zijn overwegend rijp en gecentreerd rondom verdringing
3. De angsten betreffen vooral de liefde van de ander te verliezen, faalangst, gewetensangst en er is vooral angst voor de eigen woede of agressie.
4. Er is sprake van objectconstantie: men is dus in staat de emotionele band met de ander vast te houden ook in diens afwezigheid.
5. Men kan fysieke en emotionele intimiteit verdragen, maar ook alleen zijn.
6. Men is in staat te leren van ervaringen
7. Er is sprake van een intrapsychisch of innerlijk conflict tussen de drie instanties van de persoonlijkheid: het es, ego en superego of binnen de verschillende instanties, hetgeen aanleiding geeft tot het
ervaren van schuldgevoelens, ambivalentie (tegenstrijdige gevoelens) en dilemma’s die vaak sterk worden afgeweerd.
8. De conflicten centreren zich meestal rond de thema’s macht-onmacht, afhankelijkheid-onafhankelijkheid, activiteit-passiviteit. Relaties met anderen zijn wederkerig en men is in staat empathie voor de
beleving van de ander op te brengen.
9. In sommige gevallen is de integratie van het superego of het geweten nog niet volledig tot stand gekomen en dus vaak overmatig streng. Ze houden zich op rigide wijze aan normen en waarden.
En men vertoont perfectionistische trekken
10 Soms is er sprake van secundair narcistische karakterafweer. (zie verder)

Bij mensen met een neurotische persoonlijkheidsorganisatie of structuur is er veelal sprake van veel te sterk aangezette remmings- en controle mechanismen. Gevoelens van woede en protest zijn sterk ontmoedigd, wat het individuatie- en separatieproces heeft verstoord. Deze mensen zijn dus vaak geremd en subassertief, neigen gevoelens van woede sterk te verdringen en te internaliseren (= de woede richt zich naar binnen en heeft de vorm van zelfbestraffend, zelfondermijnend of zelfkwellend masochistisch gedrag) met als gevolg neurotische depressie en de neiging zich te veel aan te passen aan de wensen van anderen met opgeving van eigen autonomie of zelfstandigheid. Dit alles uit angst de liefde en waardering van anderen te verliezen. Hun gewetensfunctie is meestal te sterk ontwikkeld, wat aanleiding geeft tot heftige schuld en schaamte gevoelens. Perfectionisme en bedekte machtsstrijd komen vaak voor.

Een neurotische persoonlijkheidsorganisatie kan zich in allerlei beelden of symptomen manifesteren, zoals in vermijdende of afhankelijke persoonlijkheidstrekken of in obessief-compulsieve d.w.z. dwangmatige trekken of sterke controle dwang. Ook depressief-masochistische en hysterische trekken wordt veelvuldig aangetroffen.

Daarnaast kan het zich manifesteren in secundair narcisme, d.w.z. narcistische afweer van afhankelijkheidsbehoeften. Dat laatste betekent dat men net doet alsof men niemand nodig heeft, omat men zo bang is eigen afhankelijkheidsbehoeften te onderkennen of omdat men zo bang is zich te hechten vanwege de angst verlaten te zullen worden. In dat geval kan men dus heel moeilijk troost en steun accepteren. Verder kan het zich uiten in allerlei neurotische stoornissen, zoals stemmings- en angststoornissen, die vaak gepaard gaan met allerlei lichamelijke klachten of stressverschijnselen waaraan geen lichamelijke oorzaak ten grondslag ligt. M.a.w. men is geneigd emotionele problemen om te zetten in lichamelijke klachten, dus te somatiseren

Waar het in een therapie met deze mensen om gaat is dat niet alleen de symptomen (depressie, angst, stressklachten enz) bestreden moeten worden, maar ook en vooral de onder de symptomen liggende persoonlijkheidstrekken, zodat men voor de toekomst steviger of evenwichtiger in elkaar komt te zitten. Maar dat lukt alleen als men in staat is een vertrouwensrelatie op te bouwen en beschikt over een goede motivatie of doorzettingsvermogen voor als het eens moeilijk of heel moeilijk wordt. En hoewel inzicht in eigen diep ingeslepen gedrags- en reactiepatronen essentieel is, is inzicht op zich niet voldoende. Men moet ook nog zijn gedragspatronen veranderen en daarvoor dienen altijd angst, schuld, schaamtegevoelens, vermijdingsgedrag en weerstand overwonnen te worden.


Laatst aangepast door Fred op 19/2/2009, 13:43; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.bestaansverheldering.nl
FredAantal berichten : 158
Leeftijd : 71
Woonplaats : Bovenkarspel
Registration date : 14-01-09

BerichtOnderwerp: Re: Persoonlijkheidsorganisaties   19/2/2009, 13:28

Borderline persoonlijkheids organisatie.
Er worden drie fundamenteel van elkaar verschillende persoonlijkheidsorganisaties of structuren onderscheiden: de neurotische, de borderline en de psychotische persoonlijkheidsorganisatie of structuur. Terwijl er bij de neurotische structuur “slechts” sprake is van (onbewuste) innerlijke conflicten, binnen een op zich intacte persoonlijkheidsstructuur, is er bij de borderlinestructuur sprake van een vroeg ontstaan defect of een tekort in de persoonlijkheidsstructuur. Daarbij kan men denken aan de volgende tien punten.

1.Een gebrekkig vermogen tot realiteitstoetsing. Het vermogen dus werkelijkheid en fantasie uit elkaar te houden. Op zich is die wel intact maar kan onder stress soms leiden tot micropsychotische momenten.

2. Slecht onderscheidt kunnen maken tussen zichzelf en anderen, zich uitend in een gebrekkige identiteitsintegratie: men weet als het ware niet wie men is.

3. Een geringe drift- of impulsregulatie, zich uitend in een sterke mate van impulsiviteit en/of agressie

4. Een gebrekkige frustratietolerantie. Men kan dus nauwelijks teleurstellingen verdragen. Die moeten worden weggegeten, weggedronken, weggespoten of weggeslikt worden.

5. De aanwezigheid van paranoïde en desintegratieangsten. Men is dus extreem achterdochtig en heeft grote angst als het ware uit elkaar te vallen.

6. Een onvermogen om met ambivalentie, dus tegenstrijdige gevoelens, om te gaan.
Ambivalentie kunnen verdragen wil zeggen in staat zijn tot het kunnen verdragen van tegelijk positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf en andere. Door het (overigens onbewust) hanteren van het
afweermechanisme splitsing, is het zelfbeeld en het beeld dat men van anderen heeft uiterst instabiel en grillig. Dat komt tot uiting in het afwisselend anderen aantrekken en van zich afstoten. Men kan als het ware niet met maar ook niet zonder de ander, ten gevolge van verlatings- en fusieangsten

7. Een gebrekkig introspectief vermogen. M.a.w. de oorzaken van problemen en conflicten worden altijd in de buitenwereld gezocht.

8. Een gebrekkige objectconstantie. Dat is het vermogen de emotionele band met een ander vast te houden ook in diens afwezigheid. Hele jonge kinderen kunnen dat b.v. nog niet. Als mammie de kamer uit is of uit het zicht in de supermarkt, is ze er voor hun gevoel niet meer, zodat een hevige angst hen overvalt.

9. Een gebrekkig vermogen om het gevoel van eigenwaarde op een gezond peil te houden, hetgeen zich kan uiten in sterke minderwaardigheidsgevoelens of zelfs zelfhaat.

10. Een gering vermogen om realistische relaties aan te gaan en in stand te houden. Relaties met anderen zijn dan dikwijls eenzijdig, gericht op onmiddellijke behoeftebevrediging en grillig. Intimiteit noch alleenzijn kan goed worden verdragen. Er is vaak sprake van “angry dependency”, waarbij men dus enerzijds afhankelijk is en anderzijds boos en afwijzend omdat men afhankelijk is.

Een borderline persoonlijkheidsorganisatie of structuur manifesteert zich op symptoomniveau per definitie als een persoonlijkheidsstoornis. .Maar dat hoeft dus niet per se een borderlinepersoonlijkheidsstoornis te zijn. Volgens Kernberg ligt aan alle persoonlijkheidsstoornissen een borderline structuur ten grondslag, met uitzondering van de obsessief-compulsieve, de hysterische en de depressief-masochistische persoonlijkheids-stoornis, die tot de neurotische organisatie behoren.
Bij de borderline structuur maakt men overigens een onderscheid tussen de zogenaamde low level ( de op laag niveau functionerende bps van DSM-IV en overheersen impulsiviteit en ageren) en de high level ( de op hoog niveau functionerende) borderline. Deze laatste kan zich manifesteren als een c-cluster persoonlijkheidsstoornis (afhankelijk, vermijdend of dwangmatig zoals bij neurotische structuren), maar er ligt dan toch wel degelijk een borderlinestructuur aan ten grondslag.

En omgekeerd worden posttraumatische stresssymptomen in sommige gevallen ten onrechte als een borderlinestoornis gediagnosticeerd (vanwege de aanwezigheid van manifeste zelfdestructieve of zelfondermijnende gedragingen)terwijl de persoonlijkheidsorganisatie neurotisch is, dus steviger in elkaar zit.,
Bij een borderlinepersoonlijkheidsorganisatie is er weliswaar differentiatie tot stand gekomen tussen zelf en anderen, maar worden de positieve en negatieve gevoelens strikt van elkaar gescheiden gehouden d.m.v. het primitieve afweermechanisme splitsing. Kenmerkend is dan ook dat zowel de ander als het zelf afwisselend als ideaal of als niks waard wordt beleefd. “all good” of “all bad”. Relaties zijn dan ook grillig en worden gekenmerkt door fusiewensen en fusieangsten, dus door aantrekken en afstoten.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.bestaansverheldering.nl
FredAantal berichten : 158
Leeftijd : 71
Woonplaats : Bovenkarspel
Registration date : 14-01-09

BerichtOnderwerp: Re: Persoonlijkheidsorganisaties   20/2/2009, 07:33

Voor we het over de psychotische persoonlijkheidsorganisatie hebben en de relevantie van het vaststellen van het functioneringsniveau voor de therapie, eerst nog even over het gezonde fubnctioneringsniveau

[b]Gezond niveau.[/b
]Psychisch gezond kunnen functioneren en dus een bevredigend leven te kunnen leiden vereist een aantal vermogens zoals het vermogen tot:

- realiteitstoetsing (fantasie en werkelijkheid uit elkaar te houden)

- drift- en impulsregulatie, zodat men niet al te impulsief maar ook niet al te geremd is

- frustratietolerantie, dus het kunnen verdragen van teleurstellingen, zodat die niet
onmiddellijk weggespoten, weggeslikt, weggedronken of weggegeten hoeven te worden

- affecten of gevoelens te onderkennen en te kunnen uiten.

- het kunnen aangaan en instandhouden van intieme, stabiele en bevredigende relaties.

- het gevoel van eigenwaarde op een gezond peil te houden

Kenmerkend voor het gezonde niveau van functioneren is verder beschikken over:

- een stevige identiteit, zodat men weet wie men is en wat men wil.

- een redelijk en tolerant geweten zodat men zich niet voortdurend schuldig hoeft te voelen

- haalbare idealen, zodat men niet al te perfectionistisch is, maar ook niet te slap en
ambitieloos.


Laatst aangepast door Fred op 22/2/2009, 16:06; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.bestaansverheldering.nl
FredAantal berichten : 158
Leeftijd : 71
Woonplaats : Bovenkarspel
Registration date : 14-01-09

BerichtOnderwerp: Re: Persoonlijkheidsorganisaties   21/2/2009, 08:42

De psychotische persoonlijkheidsorganisatie.

Wellicht had ik eerst ff duidelijker moeten aangeven op basis waarvan het onderscheid tussen de drie genoemde persoonlijkheidsorganisaties gemaakt wordt.
Otto Kernberg, van wie de driedeling afkomstig is, maakt dat onderscheid op baisis van:
- de mate van identiteitsintegratie dan wel identiteitsdiffusie,(= vage identiteit)
- de mate van rijpheid dan wel primitiviteit van de gebruikte afweermechanismen en
- de mate waarin de realiteitstoetsing in tact, dan wel verstoord is .

De psychotische persoonlijkheidsorganisatie nu wordt gekenmerkt door:
- Identiteitsdiffusie, de grenzen tussen het zelf en anderen zijn afwezig, waardoor er grote fusieangst is en het
beeld dat men van zichzelf en van anderen heeft is ofwel goedaardig symbiotisch ofwel destructief en dus zeer beangstigend
- het gebruik van primitieve afweermechanisme
- de realiteitstoetsing is niet intact.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.bestaansverheldering.nl
FredAantal berichten : 158
Leeftijd : 71
Woonplaats : Bovenkarspel
Registration date : 14-01-09

BerichtOnderwerp: Re: Persoonlijkheidsorganisaties   21/2/2009, 09:01

Persoonlijkheidstrekken en depressie

Terwijl klachten of symptomen beschreven en geclassificeerd kunnen worden in termen van te observeren gedrag, zijn de structurele aspecten van de persoonlijkheid niet onmiddellijk zichtbaar.
Die moeten worden beschreven in meer abstracte en theoretische termen m.b.v. psychodynamische en andere theorieen.
Toch is het onderscheid wel degelijk van belang voor de praktijk van de therapie.

Want vastgesteld is dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken relevant zijn bij het ontstaan, behandelen en het al dan niet recidiveren van depressies.
Daarbij gaat het vooral om een hoge mate van;
-neuroticisme (emotionele labiliteit)
-afhankelijkheid
-vermijdingsgedrag
-subassertiviteit
-laag gevoel van eigenwaarde
-lage frustratietolerantie (=moeilijk met tegenslagen of teleurstellingen kunnen omgaan)
-hoge eisen aan zichzelf en/of andere stellen
-streng geweten
-perfectionisme
-agressieremming

Er dient dus aandacht te worden besteed aan de mogelijke aanwezigheid van:
Borderline-, theatrale-, narcistische-, dwangmatige-, afhankelijke- en vermijdende persoonlijkheidsstoornis of trekken daarvan

Dus wanneer er een depressie wordt vastgesteld is het van groot belang aandacht te besteden aan de persoonlijkheidskenmerken, omdat die het beloop en de behandelbaarheid van de depressie kunnen beïnvloeden als daar geen aandacht aan wordt besteed.
Dit is van groot belang omdat uit onderzoek blijkt dat twee derde van de mensen met een depressie tevens een persoonlijkheidsstoornis hebben.

Met andere woorden: als alleen aandacht wordt besteed aan het bestrijden van de depressieve symptomen, maar niet aan de onder die symptomen gelegen persoonlijkheidskenmerken die de depressie zoniet veroorzaken, maar dan toch zeker in standhouden, blijft het herstel langer uit en is de kans op recidive (het terugkomen van e depressie) aanzienlijk.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.bestaansverheldering.nl
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Persoonlijkheidsorganisaties   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Persoonlijkheidsorganisaties
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Relatie en Depressie :: Documentatie :: Achtergrondinformatie :: Informatie algemeen-
Ga naar: