Relatie en Depressie
Lezen is vrij, voor het grootste gedeelte van dit forum.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Activeer je lidmaatschap via de mail die je krijgt en log in.

Relatie en Depressie

Depressief of een depressie? Voor ieder, die hiermee te maken krijgt.Wat voor depressie dan ook.
 
IndexIndex  PortalPortal  FAQFAQ  RegistrerenRegistreren  InloggenInloggen  

Deel | 
 

 Alcohol - De Hoop

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Maria
Admin
avatar

Aantal berichten : 1256
Woonplaats : Zeeland
Registration date : 29-12-08

BerichtOnderwerp: Alcohol - De Hoop   27/3/2009, 22:54

Alcohol

Alcohol en tabak zijn de meest gebruikte drugs.
Wat betreft het aantal gebruikers en de aard van de middelen, leveren deze beide drugs meer schade op dan alle andere drugs bij elkaar, zowel geestelijk, lichamelijk als maatschappelijk.
Maar, zoals de bekende psychiater Van Epen stelt over alcohol:
"De alcoholbalk in ons eigen oog zal ons niet beletten de drug-splinter in het oog van de ander te zien."
Oftewel, er wordt veel gescholden op de druggebruikers, maar het eigen druggebruik (alcohol en tabak) wordt gekleineerd.

Citaat :
"De meeste alcoholisten zijn onherkenbaar in de samenleving.
Zelfs mijn ouders hadden het na jaren absoluut niet in de gaten dat ik alcoholist was.
Wel dat ik af en toe problemen had, maar dat werd toegeschreven aan mijn karakter.
Twee jaar ben ik bij de Riagg in behandeling geweest, maar niemand heeft iets gemerkt.
Je wordt ongelofelijk slim in het camoufleren van je verslaving.
Ik weet zeker dat niemand mij ervan verdacht.
Zelfs met twee flessen jenever in mijn kraag liep ik kaarsrecht over de witte streep."
Johan, ex-alcoholist

Geschiedenis
Alcohol is de meest bekende en meest gebruikte drug en is al zo oud als de wereld.
De oudste alcoholische drank is 'mee', een honingdrank.
Duizenden jaren was men bekend met gerstebier.
De Egyptenaren kenden het gebruik van wijn en bier al vanaf 3000 voor Christus. Op wandtekeningen in grafkelders zijn taferelen aangetroffen, die duiden op het (vaak overmatig) gebruik van drank.
Wijn was de drank van de notabelen, bier dat van het werkvolk.
Kort na het begin van de jaartelling kwamen ook de Chinezen ermee in aanraking.
In eerste instantie vond het gebruik van alcohol alleen plaats in de hogere kringen, later ook bij het gewone volk.

Alcohol bereikte Griekenland via het Midden-Oosten rond 1200 voor Christus.
Wijn behoorde in de Griekse oudheid tot het dagelijks voedsel. Ook werd wijn gebruikt als offerdrank, genotmiddel en als middel om contacten met andere mensen te leggen.
Wijn en wijnbouw stonden onder bescherming van de god Dionysos, de god van de wijn èn de extase.
De wijnbouw is door de Romeinen, die de wijn door de Grieken leerden kennen, verder in Europa verbreid en aangemoedigd.
De Romeinen stimuleerden de wijnbouw in de gebieden, die zij veroverden en zeker ook in Italië.
In de Middeleeuwen werd drank een onderdeel van het dagelijks voedsel.
Het was heel normaal om bij het ontbijt een bord biersoep te verorberen.

Rond het einde van de 15e eeuw werd het destillaat brandewijn als genotmiddel populair.
Brandewijn was aanvankelijk alleen op recept verkrijgbaar en werd gebruikt om pest en jicht te bestrijden.
Het moest uitwendig op de gewrichten gesmeerd worden.
Later kwam het inwendige gebruik. Dit gebruik werd echter onderworpen aan strenge controle.

In Engeland werden straffen opgelegd aan diegenen die dronken in het openbaar werden aangetroffen: een grote 'D' werd bevestigd aan hun kleding (van: drunkerd = dronkaard).
Toch won de alcohol overal in Europa steeds meer terrein, ondanks de vaak felle tegenstand van staat en kerk. Toen het niet lukte alcohol te verbieden, ging men over tot legalisering en het heffen van accijnzen.

Alcohol
Alcohol (ethylalcohol of ethanol) is eigenlijk het werkzame bestanddeel van bier, wijn of de borrel, de pure alcohol.
Meestal echter wordt 'alcohol' gebruikt als de benaming voor de alcoholische dranken zelf.
Alcohol ontstaat door natuurlijke of machinale gisting van vruchtensuikers en zetmeel van granen.
In bier zit ongeveer vijf procent alcohol, in wijn twaalf procent en in gedestilleerd gemiddeld 35 procent.
Als we uitgaan van de standaardglazen die gebruikt worden voor bier, wijn en gedestilleerd, krijgt de drinker per consumptie ongeveer dezelfde hoeveelheid pure alcohol binnen:
12 à 12,5 cc pure alcohol per glas.

Alcohol is, zoals we al zagen, ook een voedingsmiddel: één gram alcohol levert ruim zeven calorieën.
In landen als Frankrijk en Italië hóórt alcohol gewoon bij de maaltijd.
Gemiddeld 500 calorieën worden in deze landen door alcohol geleverd.
In ons land gaat het om 200 calorieën per dag, maar dan veelal buiten de maaltijden om.
Degene die drinkt heeft daar niet zoveel aan, omdat de bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft (eiwitten, mineralen en vitaminen) nauwelijks in alcohol voorkomen.
Het zijn 'lege calorieën'.
Mensen die veel alcohol drinken en weinig eten, gaan ondanks de calorieën toch aan ondervoeding lijden.

Werking
Wat doet de alcohol eigenlijk in het lichaam?
Alcohol komt via de mond en de slokdarm in de maag terecht. Een klein gedeelte wordt verteerd, een groot gedeelte echter komt direct in het bloed en wordt verdeeld over het lichaam.
De hoeveelheid alcohol in het bloed wordt uitgedrukt in promillages: het bloedalcoholgehalte (BAG).
Een promillage van 0,5 wil zeggen dat één milliliter (cc) bloed een halve milligram pure alcohol bevat.
Van persoon tot persoon kan dit percentage verschillen.
Het gaat namelijk niet alleen om de hoeveelheid drank die iemand nuttigt, maar het heeft ook te maken met het lichaamsgewicht van de persoon.
Hoe zwaarder iemand is, des te meer lichaamsvocht waarover de alcohol verdeeld wordt.
Ook maakt het uit of je een man of een vrouw bent. Vrouwen zijn niet alleen vaak lichter dan mannen, per kilogram lichaamsgewicht bevat de vrouw ook nog eens minder vocht dan de man.
Bovendien wordt bij de vrouw een veel kleiner gedeelte in de maag verteerd dan bij mannen.
Hieruit volgt dat vrouwen lichamelijk gezien gemiddeld minder alcohol kunnen verwerken dan mannen.
Daarnaast speelt de maagvulling een belangrijke rol.
Als je maag goed gevuld is, duurt het langer voordat de alcohol in het bloed komt.
Verder wordt de werking van alcohol beïnvloed door de lichamelijke conditie van de drinker, zijn gemoedstoestand en eventueel medicijngebruik.

Afbraak
Omdat alcohol in feite een gif is en het lichaam daar op reageert, wordt de alcohol in het lichaam afgebroken. Dat gebeurt hoofdzakelijk door de lever.
De tijdsduur van het afbreken van alcohol in het lichaam kan niet versneld worden.
Het bekende kopje koffie bij voorbeeld aan het einde van een feestavond waar de alcohol rijkelijk heeft gevloeid, zet geen enkele zode aan de dijk.
Koude douches, vitaminen, ontnuchteringsmiddeltjes en buitenlucht evenmin.
Per uur wordt ongeveer 7,5 gram alcohol afgebroken. Als we er van uitgaan dat elk glas alcoholische drank ongeveer tien gram alcohol bevat, dan heeft het lichaam anderhalf uur nodig voor één glas.

In principe zou het lichaam, zuiver rekenkundig, in staat moeten zijn om per 24 uur zestien glazen drank (d.i. ongeveer 200 gram pure alcohol) te verwerken.
Maar uit de praktijk blijkt dat de lever er acht tot elf uur over doet om acht glazen drank te verbranden en dat deze hoeveelheid per dag op den duur een beschadiging van de lever te zien geeft.
Bij matig alcoholgebruik heeft de lever geen enkele moeite om de alcohol uit het lichaam te laten verdwijnen.

Schadelijke effecten
Alcoholverslaving komt in alle lagen van de samenleving voor, van hoog tot laag, christelijk tot niet-christelijk. Alcoholverslaafd ben je niet van de ene op de andere dag.
Vaak begint het heel eenvoudig. Op een feestje drinkt een jongere zijn eerste biertje.
Om stoer gevonden te worden, niet willen onderdoen voor vrienden die ook drinken. Om de gezelligheid.
Alcohol is vooral gezellig als je véél drinkt, zo stellen deze vrienden.
Andere alcoholgebruikers zijn van nature verlegen, hebben moeite met het leggen van contacten.
Zij merken dat alcohol hun natuurlijke remmingen verdooft waardoor ze eerder contact met anderen durven maken. Zij beschouwen alcohol als een opkikkertje.
Toch is alcohol juist een dempend middel, omdat het de natuurlijke remmingen verdooft.
Het stimulerende gevoel dat de drinker ervaart, is slechts een idéé.
Er zijn ook alcoholgebruikers die merken dat na het drinken van alcohol hun problemen of spanningen verdwijnen, of beter gezegd, tijdelijk onderdrukt worden.
Maar alcohol wordt hier niet gebruikt als genotmiddel, het functioneert als probleemoplosser.
En als iemand daarom alcohol gaat drinken, dan bevindt hij zich op een gladde helling.
Degene die drinkt gaat namelijk merken dat hij steeds méér alcohol nodig heeft om de problemen en spanningen te 'verdrinken'. Maar steeds grotere hoeveelheden alcohol doen een enorme aanslag op het lichaam.

Hoe hoger namelijk het BAG wordt, hoe groter ook de (schadelijke) effecten:
bij een promillage van 0 tot 0,5 (één à twee glazen) treedt er een versnelling van de polsslag en de ademhaling op. Door de verwijding van de bloedvaten krijgt de drinker een warm gevoel, hij gaat wat makkelijker praten en zijn verlegenheid verdwijnt.
Bij een promillage van 0,5 tot 1,5 (drie tot acht glazen) komt het verdovende effect van de alcohol duidelijk naar voren: remmingen verdwijnen, zelfoverschatting treedt op.
Het geheugen wordt minder, het op een goede wijze beoordelen van een situatie wordt moeilijker en de reactiesnelheid loopt terug.
Links en rechts van de gezichtsas wordt minder waargenomen (het 'tunneleffect').
Bij een promillage van 1,5 tot drie (negen tot zestien glazen) treden bovengenoemde effecten in veel sterkere mate op.
Het gedrag wordt overdreven emotioneel. Zelfkritiek, de kritiek op het eigen doen en laten, verdwijnt.
Het gezicht wordt rood en zwelt op, de pupillen verwijden zich.
De kans op misselijkheid en braken is groot. Er zijn spraakstoornissen, van woordvergissingen tot het 'lallen', en lichte tot zware motorische stoornissen ('de waggelende gang'). De drang tot urineren is groot.

Citaat :
"Ik wilde niet buiten de boot vallen.
Ik ervoer al snel bij mijn eerste pilsje dat alcohol een bepaalde ontspannende werking heeft.
Ik voelde me daardoor in gezelschap wat makkelijker. Van nature was ik best wel verlegen. Toen ik in de pubertijd kwam kreeg ik meer en meer problemen. Thuis kon ik er moeilijk over praten.
De problemen loste ik niet op maar ging ze min of meer met drank te lijf.
Ik onderdrukte mijn gevoelens in plaats van ergens doorheen te worstelen.
Ik dacht dat mijn huwelijk mijn problemen wel zou oplossen. Maar ze werden juist groter. Alles wat ik nooit verwerkt had, moest ik blijven verdringen.
Het drankgebruik werd alleen maar erger."
Evert, ex-alcoholist

Bij drie tot vier promille (16 tot 22 glazen) raken de zintuigen verdoofd en belandt iemand in een situatie van verdoving en verwarring.
Tijd en plaats zeggen hem niets meer.
Vanaf vier promille is er een grote kans op bewusteloosheid, vanaf vijf promille is er zelfs sprake van acuut levensgevaar.
Doordat de alcohol inwerkt op de hersenen, kunnen juist díe gedeelten aangetast worden die de ademhaling regelen. Door overmatig alcoholgebruik kan de ademhaling lam gelegd worden en sterft de persoon uiteindelijk. Sommige personen kunnen zelfs door het drinken van enkele glazen alcohol sterke gedragsstoornissen krijgen. Bij hoge uitzondering zijn dat zelfs acute hallucinosen.
Ook bekend is de zogenaamde alcoholparanoïa, met als kenmerk achterdocht en vooral ideeën over ontrouw van de partner.
Drank stimuleert vaak het seksuele verlangen, maar heeft een negatief effect op de potentie.

Citaat :
"Het heeft vijf jaar moeten duren voordat ik wilde accepteren dat ik een alcoholprobleem had.
Ik wilde gewoon niet aannemen dat ik verslaafd was.
Anderen hebben heel vaak gezegd dat ik er wat aan moest laten doen, omdat het anders fout zou gaan. Dan beloofde ik wat minder te zullen drinken.
Maar als ik dan thuis kwam, dacht ik bij mijzelf: Ach, bij mij loopt het wel los. Ik zag wel eens een ander dronken over straat lopen en dacht: tsjonge, die is er erg aan toe! Maar zelf liep ik die avond ook dronken over straat.
Ik heb wel gehad dat ik 's avonds patat ging halen maar dat ik niet wist hoe ik er kwam en hoe ik weer thuisgekomen ben.
"Maarten, ex-alcoholist

_________________
Groeten, Maria.
Relatie en Depressie.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://psychosoof.actieforum.com
 
Alcohol - De Hoop
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Relatie en Depressie :: Documentatie :: Achtergrondinformatie :: Verslaving-
Ga naar: